Hold øje med din postkasse: 670.000 danskere modtager vigtigt brev

26/1/23 13:32

Thea M. Andersen

Foto: Shutterstock
670.000 breve er blevet sendt ud.

670.000 spændte danskere får nu besked om, hvorvidt og hvornår de kan få fjernvarme.

Det oplyser Kommunernes Landsforening (KL) i en pressemeddelelse

I meddelelsen fremgår det, at 32 procent har fået at vide, at de kan få fjernvarme – enten i dag eller i løbet af de kommende år. 40 procent har fået besked om, at deres område er udlagt til fjernvarme i varmeplanen, men at det kræver yderligere analyser for at afdække, om ejendomsejerne kan blive tilbudt fjernvarme. 

Og 22 procent har fået at vide, at der ikke kommer fjernvarme i deres område, og at de derfor bør konvertere til en alternativ varmekilde i stedet for gas.

Endelig har seks procent fået en fjerde besked - for eksempel om muligheden for fælles mindre varmeløsninger, hvis der ikke kommer fjernvarme i området.

Formanden for KL's Klima- og Miljøudvalg, Birgit S. Hansen, siger om brevene:

”I kommunerne arbejder vi benhårdt for at få fjernvarme så hurtigt som muligt ud i borgerne. Men vi er ikke i mål, før fjernvarmerørene er i jorden, og varmen når ud i danskernes stuer. Derfor vil vi nu gå til regeringen med en række forslag til, hvordan vi får sat turbo på udrulningen af fjernvarme.”

Hun peger i den forbindelse på flere tiltag:

”Vi skal have indført en automatisk ”ja tak”-ordning i de områder, hvor der kommer fjernvarme. Vi skal have en fjernvarmepulje med nok midler til, at ingen projekter behøver at blive sat på pause undervejs. Og så skal man fra nationalt hold finde ud af, om der frem mod 2028 er arbejdskraft og materialer nok til opgaven – for hvis ikke, må der findes en løsning.”

Du kan læse hele pressemeddelelsen her