Ny epidemilov: Regeringen har taget stilling til tvangsvaccinering

18/12/20 15:38

Nicolai Busekist

Foto: Shutterstock
Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) fortæller på et pressemøde, at et bredt flertal har indgået en aftale om en ny epidemilov.

Magnus Heunicke fortæller, at målet for den nye epidemilov er, at fremtidige regeringer i fremtidige sundhedskriser ikke skal ende med at stå i samme situation, som den nuværende regering gjorde i foråret.

"Målet er, at fremtidige regeringer i fremtidige sundhedskriser ikke skal stå, som vi gjorde, og lave lovgivning i al hast," fortæller Magnus Heunicke ifølge TV 2, og fremhæver særligt tre elementer: 

  • Der nedsættes et udvalg i Folketinget, hvis eneste opgave bliver epidemihåndtering. Alle fremtidige beslutninger i relationen til epidemien skal derfor forbi dette udvalg. 

  • De danske borgeres rettigheder styrkes. Al form for tvangsvaccination bliver nemlig skrevet ud, da partierne mener, at oplysning er bedre end tvang. Ligeledes står det skrevet ind i lovet, at man automatisk stilles for en domstol, hvis man skulle forøge at tvangsvaccinere. 

  • Der vil blive lavet en Epidemikommission, hvis indstillinger til regeringen offentliggøres. 

Afløser forårets hastelov

I foråret 2020 blev en lovgivning hastebehandlet og vedtaget af Folketinget, men den bliver nu overskrevet af den nye epidemilov. 

Vedtagelsen medførte, at sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke fik udvidet sit politiske handlerum. Samtidig fik myndighederne også mulighed for at indføre meget vidtgående tiltag. 

Blandt andet kan ministerens ret til at tvangsindlægge syge nævnes. Oprindeligt blev hastelovgivningen forsynet med en solnedgangsklausul, der betyder, at lovgivningen bortfalder 1. marts 2021. 

Den nye lov er blevet vedtaget i et samarbejde mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet. 

Aftalepartierne har enstemmigt stemt for, da de er enige om, at der er tale om en markant styrkelse af den demokratiske kontrol. 

"Jeg håber, at denne lov vil berolige de mange danskere, som har været utrolig bekymrede," fortæller Pernille Skipper fra Enhedslisten ifølge TV 2. 

Demonstrationer foran Christiansborg

I flere uger har der været demonstranter foran Christiansborg, der har demonstreret mod både regeringen og epidemiloven. 

Demonstranterne har i særdeles haft sit fokus på muligheden for at tvangsvaccinere, men også på det faktum, at sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke havde meget vidtgående beføjelser. 

I den nye lov vil de fortsat være en liste over 'tekniske restriktioner', der kan udvide handlerummet. Det fortæller Magnus Heunicke, men han uddyber dog ikke, hvad der står på denne liste.

"Men alt hvad der minder om indgreb og store nedlukninger skal den til enhver tid siddende regering gå igennem udvalget med," siger han til TV 2.