Ny hverdag for en million danskere: Nye regler træder i kraft

02/7/21 07:00

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Shutterstock
Nu gælder de nye regler

Nu er en mere ensrettet dansk affaldssortering er skudt i gang. Det fortæller Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse. De nye regler vil påvirke hverdagen for omkring en million borgere. 

Med den nye ensretning af affaldssorteringen er det meningen, at det skal være lettere at sortere affald, så mere affald kan blive omdannet til nye produkter i stedet for at ende i forbrændingsanlæggene. Alle affaldsbeholdere bliver fremover desuden udstyret med piktogrammer, som skal gøre det lettere at sortere affaldet.

"Alle kommuner skal fremover indsamle 9 forskellige affaldsfraktioner helt ude ved borgerne. Ensretningen af affaldssorteringen betyder, at der kommer nationale sorteringskriterier, så kravene til sortering bliver ens – uanset hvor i landet man bor," skriver Miljøstyrelsen, inden de fortsætter:

"Flere kommuner med tilsammen over en million danskere er klar fra næste uge, mens andre er godt på vej og arbejder på, at få de nye regler implementeret inden udgangen af 2022." 

Større eller mindre ændringer

Afhængigt af hvordan affaldsindsamlingen ser ud i kommunen i dag, kan der være tale om større eller mindre ændringer. De 9 fraktioner omfatter mad, - papir-, pap-, glas, metal-, plast-, mad- og drikkekartonaffald samt farligt affald og restaffald. På et senere tidspunkt vil der også blive indsamlet tekstilaffald. En ny fraktion for de fleste kommuner vil være mad- og drikkekartoner, som omfatter mælkekartoner og lignende emballage brugt til f.eks. flåede tomater.

Selvom alle borgere fremover vil få afhentet de 9 fraktioner, enten på matriklen eller i gåafstand fra boligen, kan der være mindre forskelle på tværs af både boligtyper og kommunegrænser. For selvom der skal indsamles 9 fraktioner, er det ikke meningen, at der skal stå 9 affaldsbeholdere i forhaven til dit hus eller sommerhus.

Nogle fraktioner kan indsamles i beholdere med flere rum, og der vil også være mulighed for at indsamle enkelte fraktioner i samme rum med henblik på at sortere dem fra hinanden efterfølgende. Det er for eksempel muligt, at din kommune vælger at indsamle mad- og drikkekartonerne sammen med dit plastikaffald.

Alle affaldsbeholdere bliver fremover udstyret med piktogrammer, som skal gøre det lettere at sortere affaldet. Der kan være nogle få undtagelser i fx sommerhusområder og på mindre øer. Læs mere om de nye ændringer på Miljøstyrelsens hjemmeside.