Ny slags veje dukker op: Kræver øget opmærksomhed og lavere fart

08/10/20 12:30

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Shutterstock
Det er ikke nødvendigvis uproblematisk at indføre en ny slags veje.

Først var det Nørregade i Holsted, så var det Byagervej i Brørup. I skrivende stund etableres der en såkaldt 2 minus 1 vej på Gamstvej mellem Vejen og St. Andst, og senere på efteråret sættes arbejdet i gang yderligere tre steder i kommunen, fortæller Vejen Kommune, der håber at den nye vejtype vil føre til færre ulykker. I første omgang advarer de dog også bilister. 

Den nye vejtype anlægges kun på veje med begrænset trafik. Det, der gør vejen mere tryg at færdes på, er, at kantbanerne er ekstra brede, så der er bedre plads til cyklister og fodgængere. Kantbanerne kan desuden også bruges som vigeareal, når to biler møder hinanden. På disse vejtyper i landzone vil der samtidig være en hastighedsnedsættelse på 60 km/t.

Dette skal man være opmærksom på

Målet med 2 minus 1 veje er at nedbringe hastigheden og skabe tryghed for de bløde trafikanter. Det virker, men det kræver en tilvænning at køre på dem. På den vejtype er der plads til cyklister i begge retninger og kun ét spor for bilisterne, selvom der er trafik i begge retninger.

Der etableres efterhånden flere og flere 2 minus 1 veje i Danmark, man mange bilister er endnu ikke vant til at navigere på den type vej. Derfor er det vigtigt, at bilisterne er opmærksomme og reducerer hastigheden.

"Vi opsætter skilte, der signalerer, hvordan man skal benytte vejtypen, og på de sociale medier ligger der en film fra Vejdirektoratet, der ligeledes visualiserer det rigtig fint, fortæller Anders Pedersen der er Projekt- og Trafiksikkerhedskoordinator i Teknik & Miljø.

Færre skal komme galt af sted

En ny dansk undersøgelse viser, at den nye vejtype reducerer antallet af ulykker med 29 procent.

"Som nabo til Gamstvej ser jeg frem til, at alle der benytter Gamstvej sætter farten ned til max 60 km/t. Dermed vil flere børn og unge forhåbentlig også have mod på at benytte vejen til både skole og fritidsaktiviteter noget oftere, når det bliver mere trygt at færdes der," fortæller Jim Persson. 

Den lavere hastighed på Gamstvej, ventes desuden at flytte en mindre del af den nuværende biltrafik på Gamstvej til Koldingvej, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t.

Teknik & Miljø følger løbende udviklingen i politiregistrerede uheld på kommunens vejnet, og er løbende i dialog med borgere, lokalråd, skoler og andre interessenter omkring trafiksikkerheden på Kommunens vejnet. Vejen Kommune etablerer yderligere en 2 minus 1 vej på Vestre Maltvej mellem Brørup og Malt i oktober.

"Denne nye vejtype er langt billigere at anlægge end dobbeltrettede cykelstier. Vi får både flere kilometer "cykelsti" for pengene og sænket hastigheden på de pågældende strækninger," fastslår Vagn Sørensen, der er udvalgsformand for Teknik & Miljø i Vejen Kommune.