Skat skal betale 18 mio. Kroner tilbage - er du en af de heldige?

06/04/2023

Nicolai Haugsted

Foto: Shutterstock
Skat leder efter borgerne, der står til at få penge tilbage

Mest læste i dag

Det er ved at være sidste chance for ejerne af i alt godt 18. mio. kr. til at give sig til kende over for deres banker. 

Mandag den 8. maj 2023 udløber den lovpligtige efterlysning i Statstidende, hvor Skattestyrelsen det seneste år har efterlyst ejerne af ca. 1.900 konti og 160 depoter.

Efterlysningen sker på baggrund af information fra 22 danske banker i hele landet, der som del af deres indberetningspligt til Skattestyrelsen har meddelt, at de ikke har de nødvendige identifikationsoplysninger på ejerne af de nu efterlyste konti og depoter.

Alle konti og depoter i danske banker skal have tilknyttet en ejer, der kan identificeres ud fra navn, adresse, CVR-nummer eller lignende.

Hvis det ikke er muligt, er det bankens opgave at forsøge at finde frem til de pågældende ejere og ellers spærre uidentificerede konti eller depoter. 

Når der er gået et år, uden at ejerne har reageret på spærringen, videregiver bankerne oplysningerne til Skattestyrelsen, der så efterlyser borgeren i Statstidende i endnu et år. 

Hvis ejerne derefter fortsat ikke har kontaktet deres bank i løbet af de to år, kontoen og depotet har været spærret, inddrager Skattestyrelsen de indestående beløb og realiserer indholdet af depoterne på vegne af staten.
Ud af de 1.900 konti er der 18 konti imellem, der hver har indeståender på over 100.000 kr. - og en enkelt konto har et indestående på 1,2 millioner kr. Hertil kommer godt 160 depoter, hvis endelige værdi opgøres ved et salg.

Borgere, der først henvender sig efter et indestående på en uidentificeret konto eller depot er blevet inddraget af staten, vil normalt ikke have mulighed for at få beløbet refunderet.

Skattestyrelsen har flere gange før bragt denne type efterlysning i Statstidende, senest i 2018, hvor det drejede sig om godt 2.200 konti med i alt 18,5 mio. kr. 

Her henvendte ejerne af ca. 1.300 konti sig til deres banker og sikrede sig deres indeståender for godt 8,5 mio. kr. De resterende 10 mio. kr. blev inddraget af staten.