Stor besparelse på vej til 200.000 danskere

18/9/20 06:30

Sarah Steenfeldt

Foto: Shutterstock
En aftale som blev indgået den 22. Juni, betyder at omkring 200.000 danskere kan se frem til en stor besparelse.

Aftalen som blev indgået den 22. Juni mellem alle folketingets partier - med undtagelse af Nye Borgerlige, betyder at afgiften på el-varme bliver sænket.

Den brede klimaaftale er godt nyt for de omkring 200.000 danskere, som opvarmer deres hjem med el-varme. Det samme gælder for de virksomheder som også opvarmer deres lokaler med el-varme.

Især boligejere som har et større forbrug af el-varme kan se frem til en stor besparelse.

En besparelse på lidt over 3.500 kroner

I nyhedsbrevet Depechen oplyser Mette Lund Hansen, direktør i BDO Danmark at “I et hus med elvarme, hvor det samlede årlige strømforbrug udgør fx 18.000 kWh, vil det give en besparelse på lige over 3.500 kr. årligt."

På nuværende tidspunkt betaler private en afgift på 1,115 kr. pr. kWh inkl. moms, men for et forbrug ud over 4.000 kWh pr. år betales kun en afgift på 0,2625 kr. pr. kWh inkl. moms. Sidstnævnte afgift nedsættes fra nytår til 0,01 kr. – altså 1 øre – pr. kWh inkl. Moms.

Ifølge Finans er elafgiften på strøm, som er brugt på opvarmning faldet med hele 48 procent siden 2017. I aftalen understreges det, at der i fremtiden skal satses på grøn varme - blandt varme skabt ved brug af grøn el.

“Afgiftssystemet skal understøtte den grønne omstilling af danskernes varmeforbrug,” står der i klimaaftalen.