Tænketank bekymret: Frugt- og grønt-krise kan ramme Danmark

01/04/2020

Christian Granhøj Skouboe

Coronakrisen kan betyde, at udvalget i danske supermarkeder bliver begrænset i en periode. Foto: Shutterstock
Corona-epidemien kan få konsekvenser for danskernes adgang til frugt- og grønt. Det skriver direktøren for Tænketanken Europa i et debatindlæg.

Mest læste i dag

"Lige nu venter tonsvins af hvide asparges på at blive trukket op af jorden på de tyske marker. Men der mangler tusindvis af trænede hænder til at høste dem, og landmændene frygter, at årets udbytte vil rådne op over de kommende dage. Om en måned starter sæsonen i de danske frilandsgartnerier, og inden da skal frugtavlere have deres træer beskåret."

Sådan starter direktør Catharina Sørensen for Tænketanken Europa et debatindlæg på tænketankens hjemmeside. Her forklarer direktøren, hvordan forårets coronakrise, der har påvirket det meste af kontinentet, kan påvirke adgangen til frugt og grønt i de danske supermarkeder resten af året. 

"Selvom alle er enige i, at Coronakrisen ikke må få konsekvenser for fødevareforsyningen, kan den i takt med forårets komme føre til akutte konsekvenser for mange landbrug og gartnerier – med dertilhørende risiko for mangel på frisk frugt og grøntsager."

Det er især de medarbejdere, som plukker og høster frugt og grønt, der bliver ramt af grænsekontrollen, som flere landet har indført. Derudover fortæller direktøren også, at Tyskland har indført et rejseforbud mod netop sæsonarbejderne, som skal standse spredningen af corona. 

Tæt samarbejde kræves

EU Kommisonen har bedt alle de lande, som har indført kontrol om at udpege såkaldte "grønne korridorer". Det er et særligt vejspor, der holdes åbent for vareleverancer. Det må højest tage 15 minutter at krydse grænsen her. Den tid kan bl.a. bruges på en sundhedsscreening. 

Ifølge direktøren gik der lidt, inden korridor-samarbejdet kom i gang, men nu fungerer det bedre og bedre. 

"Men efter den sløve start ser det disse dage ud til, at flere og flere medlemslande har etableret grønne korridorer, og det er nu det arbejde, der skal fungere som præcedens for sæson- og grænsearbejdere. Kommissionens nye retningslinjer foreslår således, at arbejdskraftens fri bevægelighed kan sikres gennem særlige grænseovergange."

Som corona-epidemien ændrer sig, så henstiller direktør Catharina Sørensen til, at landene i unionen får koordineret deres indsats. 

"Udsigten til frugt- og grøntsagsmangel indskriver sig dermed i rækken af hastigt voksende sideeffekter ved Covid-19 og stiller om muligt endnu større krav til, at EU-landene koordinerer deres indsats. Her bliver samarbejdet om grønne korridorer afgørende for at undgå, at landene underminerer hinandens antivirus-tiltag og for at begrænse konsekvenserne for fødevareforsyningen i det indre marked."

 

 

Anbefalet til dig