Trist nyt til tusindvis af danskere: Nu stiger vandregningen

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Efter otte års stilstand hæver de nu prisen.

Mest læste i dag

Hvert år siden 2015 har beløbet på vandregningen for tusindvis af ejendomme i Randers været det samme og set lavere ud end normalt. Årsagen bunder hovedsageligt i en gammel vandtakstsag, hvor Verdo Vand i sin tid blev pålagt, at renter, der var blevet opkrævet uden hjemmel, skulle tilbageføres til kunderne.

Den tilbageførsel er nu afsluttet, og dermed vender prisen tilbage til normal.

Fra 1. januar 2024 reguleres prisen for en kubikmeter vand fra 4,42 kroner til 8,25 kroner ekskl. moms og afgifter. Når man indregner moms, afgifter og abonnement, svarer det til, at vandregningen for en gennemsnitlig husstand med et forbrug på 100 kubikmeter/år vil stige fra 2.043 kroner i år til 2.640 kroner i 2024. Altså 50 kroner mere om måneden, oplyser Peter Nordahn, chef for Vand og Digital Forsyning hos Verdo:

”For nogle lyder 50 kroner om måneden måske ikke af så meget, men det er aldrig sjovt, når priserne stiger. Det er forståeligt, også selvom vi hele tiden har vidst, at prisen ville vende tilbage til normal. Omvendt skal prisen selvfølgelig svare til de reelle omkostninger, der er forbundet med at sikre forsyningen af rent drikkevand, også i fremtiden,” siger Peter Nordahn i en pressemeddelelse.

Verdo Vand står i de kommende år over for store investeringer. Dels skal der etableres en ny kildeplads som erstatning for Oust Mølle, der igennem 150 år har forsynet randrusianerne med drikkevand, og dels skal der etableres nye vandværker både øst og nordøst for Randers.

Cirka 13.000 ejendomme i Randers modtager i dag vand fra Verdo.

Anbefalet til dig