Alex Vanopslagh: Afskaf el-afgifter helt

12/2/22 16:30

Nicolai Busekist

Foto: Pressefoto/Liberal Alliance
Danskerne er blevet ramt af stigende energipriser, men ikke alle har fået en håndsrækning fra staten. Det mener Alex Vanopslagh er forkert.

Rigtig mange danskere er hårdt ramt af de stigende energipriser. Flere har svært ved at betale regningerne, fordi priserne er steget voldsomt.

Det har resulteret i, at regeringen har besluttet at give en økonomisk håndsrækning de mest udsatte. Ifølge Liberal Alliance-formand Alex Vanopslagh er det dog ikke den rette måde at gribe situationen an på.

LA-formanden mener i stedet, at el-afgifterne skal afskaffes, så alle, der er ramt af stigende energipriser, slipper med en mindre regning.

"​​Danskerne er ramt af høje energipriser. Her er hvad man burde gøre: Afskaf el-afgiften helt for alle, så enhver der er ramt af høje el-regninger, oplever at skulle aflevere mindre til statskassen i en svær tid med høje regninger," skriver han på Facebook.

Derudover mener han ikke, at man bør give en særskilt økonomiske håndsrækning til husstande, der bruger fossile brændsler og gas. Han mener, at de får et grønt incitament til at skifte til elektriske varmepumper.

Vanopslagh slår også hårdt ned på regeringens måde at gribe situationen an på. Han mener, at de laver 'mærkelige bureaukratiske puljer', og at de kun favoriserer 'husstande med en lavindkomst'.

"Hvad regeringen gør: Nægter at se på el-afgiften. Lavere mærkelige bureaukratiske puljer hvor man uddeler direkte checks til udvalgte vælgergrupper - selvfølgelig kun de husstande med en lavindkomst. Man skal jo ikke spilde en god krise til at forgylde sine vælgergrupper," skriver han.

Ikke nok med det, så langer han også hårdt ud efter, at regeringen har besluttet at lave en pulje med statstilskud til husstande, der bruger fossile brændsler. Han ser det dobbeltmoralsk, da de taler om, at brugen af gas skal udfases.

"Og så laver man også en ekstra pulje med statstilskud og checks til alle husstande med fossil gasforbrug - selvom man dagen lang taler om, at vi skal udfase brugen af gas. Det er jo vigtigere at være en rød socialist, der kan dele gaver ud end at være grøn og give folk incitament til at skifte gasfyret ud," skriver Vanopslagh.