Krænkende og brutalt arbejdsmiljø: Borgmester benægter rygter

14/2/23 09:01

Nicolai Haugsted

Foto: Shutterstock
Norddjurs Kommunes borgmester påstår aldrig at have hørt noget

Sekretariatet i Norddjurs Kommune har på det seneste været omdrejningspunktet i en lang række beskyldninger om et brutalt arbejdsmiljø. 

Scenarierne er beskrevet som at have involveret blandt andet bagtalelser og offentlig skældud. Og i spidsen for krænkelseskulturen har kommunaldirektør Christian Bertelsen været beskyldt for at være den drivende kraft.

Men ifølge Se og Hør og en udtalelse fra både den tidligere og den nuværende borgmester i kommunen, er den hårde ledelsesstil ikke nået til borgmesterkontoret.

“Der foreslå ikke nogen arbejdstilsynssag på min vagt” lyder det fra Jan Petersen, der var siddende borgmester fra 2010 til 2021. Lignende kommentar kan høres hos den nuværende borgmester, Kasper Bjerregaard:

“Det er nye oplysninger for mig, at der er nogen, der har følt sig krænket (...) Jeg har ikke selv oplevet nogen, som har fået skæld ud offentligt” fortæller borgmesteren.

Ifølge tilsynsrapporten fra Arbejdstilsynet, hvori den kritiserede arbejdsform bliver omtalt, har Bertelsens ledelsesstil i sekretariatet stået på i adskillige år. 

Problemet ligger dog i, at historierne om krænkende behandling aldrig nåede frem til borgmesterens kontor. Årsagen kan blandt andet være, at medarbejderne ikke har turde stå frem. 

Man kan læse i rapporten fra Arbejdstilsynets undersøgelse fra 5. December, at medarbejderne ikke har udtalt sig om krænkelserne i den seneste arbejdspladsvurdering (APV).

“Ansatte oplyser, at de ikke tidligere har turdet sige, at de oplever krænkende handlinger, og at det derfor ikke fremgår af tidligere APV'er” fortæller tilsynet i rapporten.