Medie: Det ser sort ud for Inger Støjberg

06/1/21 10:11

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Steen Brogaard
Lige nu diskuterer Folketingets partier, hvad der skal ske herefter.

I dag er en skæbnedag for den nu tidligere næstformand i Venstre Inger Støjberg. 

Onsdag kommer de to uvilige advokater nemlig med deres dom over den delberetning, som instrukskommisionen offentliggjorde i slutningen af sidste år. Kommissionen har haft til opgave at undersøge om Inger Støjberg gav en ulovlig instruks, da hun som minister udsendte en pressemeddelelse om, at nu skulle mindreårige asylansøger skilles fra deres ældre ægtefæller. 

Instrukskommissionen konkluderede, at instruksen var ulovlig, men at Inger Støjberg også - i deres vurdering - har talt usandt for Folketinget. 

Den slags kommissionsundersøgelser kan i yderste konsekvens ende med en rigsretsag. Det fik Folketinget til at antage to advokater, der skulle gå materialet igennem og komme med deres vurdering af, hvorvidt Inger Støjberg kan blive dømt ved en eventuel rigsret. 

Dårlig nyt for Inger Støjberg

Advokaternes konklusion blev onsdag præsenteret for Folketinget. 

Ifølge flere medier indeholder den dårlige nyheder for Inger Støjerg. B.T. skriver, at de to advokater lægger op en rigsret. Begge mener desuden, at Inger Støjberg med "'en rimelig formodning" kan blive dømt skyldig, såfremt der rejses en rigsret. 

"Samlet set er det vores vurdering, at der på baggrund af beretningen er grundlag for at rejse tiltale mod tidligere minister Inger Støjberg for Rigsretten vedrørende indkvarteringsordningen og dens administration (se forhold 1 nedenfor)," skriver advokaterne ifølge BT, i konklusionen, inden de tilføjer: 

"Og at der er en rimelig formodning om, at Rigsretten, hvis Instrukskommissionens bevisvurderinger ikke ændres, eller nye afgørende beviser fremkommer, vil finde, at der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed, hvorved tiltalen kan føre til domfældelsen." 

Netop nu diskuterer partier, om de ønsker at der rejses en rigsret. Beslutningen træffes ikke endeligt i dag.