Er et skilt i trafikken stadig gyldigt, hvis det er dækket af sne? Her er svaret

Trafikken
Foto: Shutterstock
Der er ikke mange, der kender reglerne, når det kommer til tildækkede skilte på vejene.

Mest læste i dag

Sneen vender tilbage inden længe, og det betyder, at de samme udfordringer og spørgsmål igen kommer op til overfladen og ser dagens lys.

En af de ting, mange danskere undrer sig over, er, hvorvidt et vejskilt i trafikken er gyldigt, hvis det er dækket af sne.

Efter at have været i kontakt med Politiet, Anklagemyndigheden og Vejdirektoratet har Nyheder24.dk nu fundet frem til, hvordan du skal forholde dig til de tildækkede skilte.

Næsten alle bilister kender det.

Du kommer kørende i snevejr og ser et skilt, der er helt dækket til af sne. Og så begynder spørgsmålene at melde sig: Hvor hurtigt må jeg køre nu? Er det forbudt at overhale? Var det en 30- eller 40-zone, jeg kørte ind i?

De tildækkede skilte kan være svære at forholde sig til, for uanset hvad man gør, er der en sandsynlighed for, at man bryder færdselsloven - uden reelt at være klar over det.

Men bliver du så straffet, hvis det kan påvises, at det skilt, som skulle informere dig om loven, var tildækket af sne, da du kørte forbi det?

Som udgangspunkt er svaret nej, men der er flere forhold der spiller ind. Vejdirektoratets juridiske afdeling udtaler følgende angående tildækkede tavler på statsveje:

"Det er Vejdirektoratets vurdering at hvis en skiltning er beskadiget eller tildækket på en måde, så trafikanten ikke kan gøre sig bekendt med skiltets indhold, er den som udgangspunkt ikke gældende; dog er det Politiets ansvarsområde at håndhæve reglerne på området og derfor er det op til deres konkrete vurdering om der er andre forhold som taler imod at skiltet ikke er gyldigt."

Anklagemyndigheden påpeger i deres svar, at du skal udvise 'særlig agtpågivenhed', hvis færdselstavlerne, du kører forbi, er dækket af sne:

"Det fremgår af færdselslovens § 4, at trafikanter skal efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives ved færdselstavler, afmærkning på kørebane, eller cykelsti, signalanlæg eller på anden måde.

Trafikanter vil i de tilfælde, hvor færdselstavler er ulæselige på grund af sne, skulle udvise særlig agtpågivenhed. Som udgangspunkt vil hastigheden i disse tilfælde skulle tilpasses de generelle hastighedsbegrænsninger, men hastigheden skal i øvrigt afpasses efter forholdene, hvor vej-, vejr- og sigtforholdene tages i betragtning.

Det vil her ud over bero på en konkret vurdering, hvorvidt trafikanten kan straffes for overtrædelse af de anvisninger for færdslen, der er angivet ved færdselstavler, selvom færdselsstavlen er dækket af sne."

Konklusion

Det kan konkluderes, at der hverken er noget entydigt ja eller nej, når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt man er omfattet af et vejskilt, der er dækket til af sne.

Ifølge Vejdirektoratets svar, som dækker over statsveje, er skiltene, som er dækket til af sne, ikke gældende som udgangspunkt. Det betyder dog ikke, at man kan suse afsted uden hensyn, da det er op til Politiet at håndhæve reglerne.

Fra Anklagemyndigheden lød det i forlængelse af det, at man skal udvise 'særlig agtpågivenhed' i sådanne situationer, og at en konkret vurdering af den enkelte sag vil afgøre, hvorvidt den enkelte bilist kan straffes.

Anbefalet til dig