Carlsberg-chef fyret efter at have holdt lockdown-fest

12/5/22 16:09

Mathias Busekist

Foto: Shutterstock
Han har fået sparket efter at have holdt fest under lockdown.

Martin Entwistle inviterede otte af sine venner til at lægge vejen forbi det tidligere Carlsbergs London Fields Brewery (LFB) i Hackney til nogle øl.

Arbejdsdomstolen fik fortalt, at han inviterede til dem til middag med drikkevarer samt en "vejledende rundvisning" af bryggeriet, som i stedet endte med en "voldsom, alkoholforstærket fest". 

I kølvandet af festen blev der iværksat en undersøgelse, hvilket skete som følge af, at en håndfuld medarbejdere havde udtrykt bekymring over deres chefs opførsel. 

Entwistle, der var administrerende direktør for Carlsbergs LFB og Taproom, blev efterfølgende fyret for sin uanstændige opførsel.

Martin mente, at det var en urimelig afskedigelse samt en kontraktbrud. 

Han henviste herefter til de daværende covid-regler, der var blevet sendt rundt til virksomhedens medarbejdere, og sagde, at de "ikke var andet end vejledende". 

Retten kom dog frem til den konklusion, at han Entwistle faktisk brød sin ansættelseskontrakt med sin "alarmerende" opførsel, og at hans handlinger udgjorde en "grov forseelse".

Festen blev endvidere afholdt, mens man i Storbritannien havde restriktioner, der sagde, at man kun måtte være seks personer eller mindre sammen udendørs, men kun to måtte være sammen indendørs. 

Foto: Google Maps

Foto: Google Maps

Desuden havde Carlsberg indført sine egne foranstaltninger for at mindske risikoen for arbejdstagerne, som under høringen blev betegnet som "klare og utvetydige".

Ingen måtte komme ind på bryggeriet, medmindre der var tale om en nødsituation - med andre ord, bestemt ikke for at drikke sig fuld.

Der var desuden heller ikke nogen af dem, der bar maske eller holdt den anbefalede afstand til hinanden. 

I sin appel hævdede Entwistle, at selv om det var "forkert" at tage folk med ind på bryggeriet, udgjorde det ikke nogen fare eller risiko for nogen ansatte eller besøgende.

Men beskæftigelsesdommer Claude Forde afviste hans påstande.

"Jeg finder, at oplysningerne i e-mailen [fra juni] indeholdt regler, som var klare og utvetydige mht. deres hensigt og formål," sagde han.

"Det personale, der arbejdede på LFB den pågældende aften, og som Entwistle havde ansvaret for, var bekymret og bekymret over hans handlinger, og de gav udtryk for deres bekymring over for dem, der ledede ham."

"Jeg finder, at Entwistles handlinger, mens han var på bryggeriet og i dagene derefter, udgør en klar og væsentlig overtrædelse af ansættelseskontrakten."

"Hans beslutning om at overtræde reglen om uautoriseret adgang til bryggeriet, hans manglende hensyntagen til sine medarbejderes sundhed og sikkerhed og hans forsøg på at efterrationalisere sin handling efterfølgende er alle alvorlige forhold."

"Med andre ord udgjorde hans handlinger - som jeg har identificeret individuelt og kumulativt - en alvorlig overtrædelse af adfærdskodeksen."