Mange har undret sig: Derfor kører taxachauffører uden sele i udlandet

Af: Lucas Andreas

|

27/02/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Selv i lande som Holland og England kører Taxachauffører uden sele.

Mest læste i dag

I det udenlandske trafikbillede udgør taxachaufførerne en særlig kategori, idet de under visse omstændigheder fritages for kravet om at bære sikkerhedssele - et fænomen, der ved første øjekast synes at stride imod almen sikkerhedslogik.

Hvis du har besøgt lande som Holland, England eller USA, har du måske lagt mærke til dette.

Dette særreglement, som tilsyneladende bunder i praktiske hensyn til chaufførens ofte hyppige ind- og udstigninger, har i virkeligheden rødder i dybere sikkerhedsmæssige overvejelser, som afspejler en fin balance mellem personlig sikkerhed og beskyttelse mod potentielt aggressive passagerer.

Ifølge Erik Kouwenhoven, som rapporterede om dette fænomen i Holland den 26. februar 2024, gælder denne undtagelse i Holland specifikt for gadetaxachauffører og ikke for dem, der kører i kontraktbaseret transport.

Det skriver ad.nl

I Storbritannien gælder det, når Taxier kører passagerer

Den bagvedliggende logik er tankevækkende: Når chauffører transporterer fremmede passagerer, opstår der en risiko for, at sikkerhedsselen kan anvendes som våben mod chaufføren selv, eksempelvis ved at stramme den om halsen.

Endvidere understreger reglen betydningen af at kunne forlade køretøjet hurtigt i tilfælde af overfald eller røveri, hvilket yderligere cementerer dens grundlæggende sikkerhedsmæssige intention.

Gælder stadig for passagerer

Interessant nok er passagererne stadig underlagt en ubetinget pligt til at anvende sikkerhedsseler, og ansvaret for at overholde denne pligt er skiftet fra chaufføren til passageren selv. I tilfælde af trafikuheld bærer taxachaufføren eller taxaselskabet ansvaret for skader på passagerer, uanset om disse havde sikkerhedssele på eller ej. Denne regel gælder også børn, der fra treårsalderen skal spændes fast, mens børn under tre år kan sidde løst på bagsædet, såfremt de er placeret korrekt.

Denne nederlandske undtagelse fra den ellers universelle sikkerhedsseleregel kaster lys over et interessant aspekt af trafiksikkerhed, hvor beskyttelsen mod fysiske skader vejes op imod behovet for personlig sikkerhed i professionelle sammenhænge. Det er en påmindelse om, at lovgivning ofte skal navigere i komplekse sociale og sikkerhedsmæssige landskaber for at finde den mest hensigtsmæssige balance mellem frihed og sikkerhed.

Anbefalet til dig