Nu advarer Sundhedsstyrelsen alle borgere

13/11/20 10:15

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Shutterstock
Midt i anden bølge af coronavirussen udsender Sundhedsstyrelsen en advarsel, der gælder for alle landets indbyggere.

Nu advarer Sundhedsstyrelsen danskerne mod de såkaldte antigen-hurtigtests, der har været meget omtalt i medierne, og enkelte har foreslået, at myndighederne bør tage antigentest i brug i, fx i forbindelse med test af nære kontakter.

"Sundhedsstyrelsen anbefaler dog ikke, at antigentest anvendes til at teste personer med symptomer eller nære kontakter," skriver Sundhedsstyrelsen, inden pressemeddelelsen fortsætter:

"Det er helt afgørende, at de tests, der anvendes til at påvise ny coronavirus, er så præcise som muligt, så testen fanger dem, der er smittet med ny coronavirus. Det er afgørende, hvis smittekæder skal brydes, og vi skal sikre kontrol med epidemien."

En faglig ekspertgruppe, med flere førende eksperter inden for klinisk mikrobiologi, har set på kvaliteten og anvendelsen af antigentests, og slår fast, at antigentests er langt mindre følsomme end de vanlige PCR-test, som er de tests, der bruges i det danske sundhedsvæsen.

Ty IKKE til den nemme løsning

Ekspertgruppen understreger derfor, at den ikke kan anbefale antigentests til at fastslå, om personer med symptomer eller nære kontakter er smittet med ny coronavirus.

”Antigentests giver kun det korrekte svar i omkring 50 % af tilfældene. Derfor fraråder vi, at man bruger dem, hvis man har symptomer. eller hvis man har været i kontakt med en, der er smittet. Grunden til, at vi fraråder dem, er, man risikerer at være i den tro, at man ikke er smittet, og når man så går i skole, på arbejde eller i supermarkedet, så risikerer man at smitte andre. Det kan få meget store konsekvenser for smittespredningen i samfundet og for vores kontrol med epidemien,” siger vicedirektør Helene Probst.

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man som borger med symptomer på COVID-19 eller som nær kontakt til en person, der har fået påvist ny coronavirus, ikke bruger en antigentest, også selvom de er hurtige, og man skal vente længere tid, inden man har et svar på sin PCR-test. 

”Selv om man skal vente i lidt længere tid, inden man har svaret ved en PCR-test, og man dermed skal være længere fra arbejde, studie eller venner, så er det vigtigt ikke at ty til den hurtige løsning og erstatte PCR-testen med en hurtigtest," siger vicedirektør Helene Probst.

Antigentests kan ifølge ekspertgruppen på sigt finde anvendelse som supplement til PCR-tests i bestemte situationer. Sundhedsstyrelsen vil på et kommende møde med den faglige COVID-19 arbejdsgruppe se på, i hvilke sammenhænge antigentest på sigt kan anvendes, samt på hvordan testene evt. skal suppleres med en mere følsom PCR-test.