Det halter for de unge: Så mange har ikke en uddannelse

08/4/22 09:42

Ida Hansson

Foto: Shutterstock
Uddannelsesniveauet blandt de 25-årige er alt for lavt.

Region Sjælland halter stadig efter resten af landet, når det handler om, hvor stor en del af de 25-årige, der har en ungdomsuddannelse. Det viser Region Sjællands Uddannelsesanalyse 2022.

Kun 72 procent af de unge på 25 år har således taget en ungdomsuddannelse. I forhold til sidste år er det en stigning på 1 procent. Det hænger blandt andet sammen med, at Region Sjælland i disse år oplever en øget tilflytning, som samlet set bidrager positivt til det samlede uddannelsesniveau. Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Det lave uddannelsesniveau skyldes blandt andet, at der er for få muligheder for at tage en videregående uddannelse i Region Sjælland. Og det får mange unge til at flytte ud af regionen for at læse videre. Men i regionen, er der stort behov for, at flere unge tager en uddannelse.

Online undervisning giver nye muligheder

Der er store forskelle i uddannelsesniveau afhængig af, hvor man bor i regionen. Analysen viser, at borgere, der ikke bor i eller omkring de større byer, i langt højere grad står uden for både uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Region Sjælland arbejder tæt sammen med kommuner og uddannelsesinstitutioner om at skabe de bedst mulige uddannelsestilbud på tværs af regionen, og Region Sjælland støtter hvert år ambitiøse og nytænkende udviklingsindsatser med de regionale udviklingsmidler.

En del af løsningen kan måske også findes i større brug af online undervisning. I årets særtema ”Uddannelse uden for de større byer” har man i en række interviews spurgt både undervisere og elever, om hybrid-undervisning kan være en del af fremtiden. Her peger begge grupper på, at onlineundervisning kan medføre ro og fleksibilitet.

Samtidig understreger de, at det fortsat er vigtigt med fysisk fremmøde, så de personlige relationer og det sociale miljø kan opretholdes. Men det er håbet, at muligheden for et fleksibelt studieliv kan tiltrække nye grupper af unge til uddannelserne.

Otte nye uddannelsestilbud er et vigtigt skridt

Uddannelse står stadig højt på den politiske dagsorden. Også nationalt, hvor der med den politiske aftale om ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” vil komme otte nye uddannelsestilbud i Region Sjælland frem mod 2030. Udflytningen af videregående uddannelsestilbud kan bidrage positivt til uddannelsesniveauet.

"Selvom der er forskelle på geografi og kommuner, deler vi alle et fælles mål om, at Region Sjælland skal være en kompetent og stærk region med glade borgere og et stærkt erhvervsliv. Mere uddannelse til flere er en af de vigtigste veje til den fortsatte vækst og udvikling i hele Region Sjælland," siger Christian Wedell-Nørgaard.

Han understreger samtidig, at det er vigtigt med gode muligheder for kollektiv transport til og fra uddannelsesstederne.