Forsikringsselskab advarer: Pas på med dette

05/10/22 10:47

Thea M. Andersen

Foto: Shutterstock
Nu advarer forsikringsselskab om, at flere sommerhusejere vil få frost- og vandskader denne vinter, hvis disse sænker temperaturen for meget.

Mange sommerhusejere står inden længe over for et vigtigt valg. Enten skal sommerhuset lukkes ned og vandrørene tømmes, eller skal de danskere, der ejer et sommerhus, bekoste en tilstrækkelig opvarmning på mellem 10 og 12 graders varme til at holde huset fri for frost. Det kan naturligvis blive en dyr fornøjelse.

Eftersom tusinder af danskere har købt sommerhus de seneste år, forstærkes situationens omfang.

Det skriver If Skadeforsikring i en pressemeddelelse.

”Sommerhuse blev det store hit under corona. Mange nye sommerhusejere har kun en enkelt eller to vintre skulle vælge mellem at lukke helt ned eller holde huset frostfrit med opvarmning. En stor del har heller ikke prøvet øvelsen med at lukke ned, tappe vand af rørene og frostsikre med væsker, hvis man vælger helt at slukke for varmen”, siger kommunikationschef Birgitte Ringbæk fra If Forsikring.

Pas på for lave temperaturer

If Skadeforsikring forudser, at energipriserne, der som bekendt har været på himmelflugt, får flere til at skrue ned for temperaturen for at begrænse varmeudgiften - men den skal ikke for langt ned.

Det kan nemlig få alvorlige konsekvenser, fremgår det af pressemeddelelsen.

”Kulde i rum med vandrør fulde af vand er en ulykke, der bare venter på at ske, og frostskader på grund af utilstrækkelig opvarmning er ikke omfattet af forsikringsdækning. Der skal være 10-12 graders varme i huset, hvis der er vand i vandrørene før det er forsvarligt opvarmet. Det skal man gøre op med sig selv, om man vil betale med de aktuelle energipriser”, siger Birgitte Ringbæk.

Utætte eller frosne vandrør. Disse to skader er de mest almindelige i vinterperioden.

Ikke alle sommerhuse er egnet til helårsbeboelse. En stor del er bygget i en tid, hvor man slet ikke overvejede at bruge huset udenfor sæsonen. Her er udvendige vandrør typisk ikke tilstrækkeligt frostsikrede eller isolerede, og så er huset ikke egnet til at bruge om vinteren.

Tjek forsikringsbetingelserne

At lukke for vandet er så afgørende, at forsikringsselskaberne har det som et særskilt punkt i betingelserne. Forsikringsdækning fordrer, at man lukker for vandet og tømmer rørene for vand, hvis huset ikke er forsvarligt opvarmet om vinteren. Er man væk fra huset i længere tid, skal der også lukkes for hovedvandhanen.

Hvis skader skyldes tilfældige forsyningssvigt, fx ikke-planlagt strømafbrydelse, dækker Ifs sommerhusforsikring frostskader på indvendige rør, der fører vand og varme ind til huset.

Huskeliste når du lukker ned for sommerhuset:

  • Luk for hovedvandhanen. Åbn alle vandhaner og lad vandet løbe ud af rørene, så du får tømt systemerne for vand, der ellers kan fryse og senere sprænge vandrørene.

  • Sørg for at frostsikre gulvafløb og vandlåse ved at påfylde frostvæske.

  • Tøm varmtvandsbeholderen, afmonter blandingsbatterier og tøm dem for vand.

  • Tøm cisternen og påfyld frostvæske i toilet og afløb.

Huskeliste når du vil bruge sommerhuset i vinterens løb:

  • Sørg for, at der er varme på i alle rum, så huset kan holde en konstant temperatur på min. 10-12 grader.

  • Har du varmepumpe, så brug ”frostsikring” indstillingen, der ventilerer huset og fordeler varmen. Hold døre åbne, så varmen kan fordele sig i alle rum.

  • Sluk for vandet på hovedhanen, før du forlader sommerhuset.