Ny måling: Danskerne bakker op om afgifter på kød, hvis...

30/08/2023

Thea M. Andersen

Foto: Shutterstock.com
“Tallene sætter en tyk streg under, at der er bred opbakning til afgifter på stærkt klimatunge fødevarer som f.eks. kød, så længe de klimavenlige fødevarer samtidig bliver billigere,” siger Rune-Christoffer Dragsdahl, der er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening.

Mest læste i dag

Danskernes modstand mod en afgift på klimabelastende fødevarer som kød er begrænset, såfremt varer som frugt og grønt samtidig bliver billigere. Der er også gradvist færre og færre, der svarer, at de slet ikke ønsker at spise mindre kød.

Det fremgår af en ny måling fra Coop Analyse og Dansk Vegetarisk Forening (DVF), som hvert år siden 2016 har målt danskernes praksisser og holdninger i forhold til kød og grøn mad.

I undersøgelsen bliver der spurgt til folks holdning til, om der skal indføres en klimaafgift på fødevarer, så f.eks. kød bliver dyrere, mens frugt og grønt bliver billigere. Her svarer 38 %, at de er enige eller overvejende enige i, at afgifterne på fødevarer skal afspejle fødevarernes reelle klimaaftryk, mens 29 % erklærer sig helt eller overvejende uenige. 

Tallene viser også, at en stor del af danskerne stadig er uafklarede på spørgsmålet. 24 % svarer hverken/eller, mens 8 % svarer “ved ikke”, skriver DVF i en pressemeddelelse.

“Tallene sætter en tyk streg under, at der er bred opbakning til afgifter på stærkt klimatunge fødevarer som f.eks. kød, så længe de klimavenlige fødevarer samtidig bliver billigere,” siger Rune-Christoffer Dragsdahl, der er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, og fortsætter:

“Men omstillingen kræver også efteruddannelse af køkkenprofessionelle, mere tidssvarende uddannelser som f.eks. en plantebaseret kokkeuddannelse, investeringer i forskning og udvikling af plantebaserede fødevarer, nudging-indsatser og meget mere”.

Mere end hver tredje under 35 spiser overvejende grønt

I den nye undersøgelse, som er foretaget i august 2023, svarer en femtedel af danskerne, at de spiser fleksitarisk, pescetarisk, vegetarisk eller vegansk. Det er den højeste andel målt siden 2019. Blandt danskere under 35 år er andelen endda vokset til hele 36 %. 

“Der er igen i år en stigning i andelen af danskere under 35 år, der spiser fleksitarisk. Vi kan samtidig se, at unge i langt højere grad har prøvet en masse forskellige plantebaserede fødevarer og også har lyst til at købe dem igen,” siger Coops analysechef Lars Aarup om tallene.

Det er også i høj grad de unge under 35, der er mest positive over for en klimaafgift på 1 krone per kilo oksekød, hvor indtægterne fra afgiften bruges på at udvikle flere klimavenlige fødevarer, hvilket der også er blevet spurgt ind til i undersøgelsen. Kun 28 % af de unge er helt eller overvejende uenige i en sådan klimaafgift. 

De unge støtter altså generelt set en klimaafgift på kød, også selv om de ikke direkte får pengene tilbage i lommen, mens den ældre generation bakker op om en samlet reform, hvor andre fødevarer samtidig bliver billigere.

Tallene fra målingen kan findes her.

Spørgsmålet er i undersøgelsen formuleret: "Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Folketinget bør ændre afgifterne på fødevarer, så de tager hensyn til fødevarers klimaaftryk, således at fx kød bliver dyrere, mens frugt og grønt bliver billigere."

1.028 danskere har deltaget i undersøgelsen, der blev gennemført af YouGov i august 2023. Data er vægtet på køn, alder og geografi, og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning i alderen 15-74 år.

Undersøgelsen laves af Coop Analyse og Dansk Vegetarisk Forening og er den eneste landsdækkende, repræsentative undersøgelse af danskernes holdning til kød og grøn mad. Data er indhentet årligt siden 2016. 

Anbefalet til dig