Godt nyt fra Skat: Hæver fradrag i 2023

22/11/22 13:16

Thea M. Andersen

Foto: Shutterstock
Skattestyrelsen har netop meldt ud i en pressemeddelelse, at de hæver disse fradrag fra 2023.

Hvert år benytter rundt regnet 1,2 mio. danskere sig af muligheden for fradrag i forbindelse med transport mellem hjemmet og arbejdspladsen.

Herudover er der også nogle, der får godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Nu har Skatterådet fastsat de nye satser for 2023, og en stor gruppe danskere kan se frem til højere satser i det kommende år, skriver Dagens.dk.

"Tilbage i april 2022 regulerede vi i Skatterådet ekstraordinært satserne på grund af uforudsete stigninger af benzinpriserne, og nu hæver vi igen satserne for 2023. Årsagen til, at satserne stiger, er, at vi skønner, at benzinpriserne vil stige yderligere, samt en forventning om, at udgifter ved at holde bil vil stige. Det påvirker alt sammen satsen i en opadgående retning," siger formand for Skatterådet, Jane Bolander.

Skatterådet fastsætter hvert år satserne for det kommende år. Ifølge lovgivningen bliver satserne altid beregnet ved kørsel i bil, uanset om man benytter offentlig transport, kører i bil eller andet.

Kørselsfradrag

Foto: Skattestyrelsen

Foto: Skattestyrelsen

Skatterådet har taget afsæt i en benzinpris på 15,87 kr./l. ved beregningerne af satserne for 2023. Ved fastsættelse af satserne indgår der i beregningerne også et skøn over omkostninger til bilens vedligeholdelse, der bl.a. omfatter udgifter til service, udskiftning af sliddele, afbalancering af dæk, supplerende rustbehandling og forsikringer m.v.

Reglerne for kørselsfradrag er uændrede, så der er fortsat ikke fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset, hvilket transportmiddel man bruger.

Befordringsgodtgørelse

Foto: Skattestyrelsen

Foto: Skattestyrelsen

De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet kørselsfradrag i yderkommuner, får fortsat ikke nedsat satsen ved kørsel udover 120 km.