Trist nyt til disse danskere: 'Skatteministeriet sender stor ekstraregning'

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Der er tale om en ekstraregning på 750 kroner.

Mest læste i dag

"Skatteministeriet sender stor ekstraregning til varmeforbrugerne", skriver Dansk Fjernvarme i en pressemeddelelse.

Men før det kan blive en realitet, er der lige en lov, der skal vedtages.

I den politiske aftale om en grøn skattereform står, at partierne er enige om en ny afgift på CO2 og at denne afgift skal indfases i perioden fra 2025 til 2030.

Nu har Skatteministeriet omsat den politiske aftale til et lovforslag, som de håber, bliver vedtaget i den nuværende folketingssamling.

Men i modsætning til de politiske ønsker om, at afgiften skal indfases løbende hen over den 5-årige periode fra 2025 til 2030, så energisektoren kan nå at omstille sig til andre teknologier, der ikke rammes af en stigende afgift, har Skatteministeriet valgt, at den fulde afgift skal ramme allerede fra 2025.

Uventet ekstraregning

Dermed rammer en ny, høj afgift på 750 kr. pr ton CO2 allerede om mindre end et år. Dansk Fjernvarme støtter den grønne skattereform og indførelsen af en ny CO2-afgift, men brancheforeningen for de danske fjernvarme- og affaldsenergianlæg er stærkt kritiske overfor Skatteministeriets implementering af de politiske ønsker:

"Det er helt uhørt. Politikerne har klogt valgt, at en ny afgift skal indføres gradvist, sådan at incitamentet til at omstille sig øges med tiden. Nu indføres der stik imod forventningerne en høj afgift allerede fra 2025. Selskaberne har ikke har en jordisk chance for at kunne nå at undgå den", siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme.

"Skatteministeriets implementering af afgiften er slet ikke i tråd med de politiske ønsker om en balanceret grøn omstilling, baseret på rimelige incitamenter. Den omgående indførelse af afgiften reducerer ikke CO2-udledningen og kan alene være begrundet i et ønske om at give penge i statskassen. Vi vil derfor på det kraftigste anbefale, at Skatteministeriet retter ind, så lovforslaget afspejler den politiske aftale og ikke sender ekstraregninger til byer, som allerede for længst - og i god tro - har sat endelig dato på udfasningen af de fossile brændsler", siger Rune Moesgaard.

Aalborg kan blive hårdt ramt af ny afgift

Et af de selskaber, der kan blive ramt af den høje afgift, er Aalborg Forsyning. Selvom der er politisk enighed om, at de sidste kul skal være ude af forsyningssektoren i 2030, har selskabet meldt ud, at de i 2028 vil have kullene udfaset. Det har de planlagt med i flere år, og det er helt i tråd med de politiske rammer, der er blevet sat for omstillingen af kulkraftværker.

Ikke desto mindre bliver de nu ramt af den nye afgift, som Skatteministeriet har valgt at indføre fuldt ud allerede fra 2025.

"Det får økonomiske konsekvenser for varmeforbrugerne i Aalborg, hvis Skatteministeriet med kort varsel vælger at fremskynde indfasningen af CO2-afgifter for rumvarme til 2025. Med så kort varsel har Aalborg Forsyning ingen chance for at indrette sig på det nye afgiftssystem. Bliver det gennemført, er det derfor uundgåeligt, at det vil betyde prisstigninger for varmeforbrugerne i Aalborg", siger Jesper Høstgaard Jensen, teknisk direktør i Aalborg Forsyning.

Aalborg Forsynings beregninger viser på nuværende tidspunkt, at med en fremrykning af den fulde CO2-afgift til 2025 vil selskabets samlede omkostninger til afgifter i perioden 2025-2029 stige med ca. 130 mio. kr. til samlet ca. 255 mio. kr., hvilket næsten er en fordobling i forhold til den politiske aftale på Christiansborg.

For varmeforbrugeren i Aalborg, der bor i et standardhus (130 kvm med et varmeforbrug på 18,1 MWh) vil den grønne skattereform give en samlet varmeprisstigning på 750 kr. året.

Fakta: Det står der i lovforslaget om den nye CO2-afgift

Det fremgår af lovforslaget, at den fulde afgift på 750 kr. pr. ton CO2 indføres fuldt ud på rumvarme allerede fra 1. januar 2025 – hvorimod der på procesenergi skal ske en gradvis indfasning fra 2025-2030.

Dette er i strid med den politiske aftale om grøn skattereform af 24. juni 2022, hvor det dels fremgår, at der skal ske en gradvis indfasning af CO2-afgiften fra 2025-30 samt at omlægningen af energiafgifter skal ske fra 2025 for både rumvarme og proces-energi.

Ordlyden i aftalen herom er:

”Aftalepartierne er desuden enige om, at afgiften indfases fra 2025 til 2030.” og ”Aftalepartierne er enige om, at som en del af en høj og mere ensartet CO2-afgift omlægges de nuværende energiafgifter på fossile brændsler til en samlet CO2-afgift fra 2025. Det gælder energiafgifterne på brændsler til proces i industrien (procesafgifter), energiafgifterne for kollektiv og individuel varme (rumvarmeafgiften) samt benzin- og dieselafgifterne (brændstofafgifter).”

Mest læste

Derfor gik grevinde Alexandra fra prins Joachim Grevinde Alexandra har ikke før sat ord på, hvad der medførte, at hun og prins Joachim blev skilt i 2005. I en kinesisk tv-dokumentar, der handler om grevinde Alexandra, har hun for første gang løftet sløret for, hvorfor kærligheden ikke holdt.
Ville ikke være med: Dette nægtede Puk Elgård at gøre i Go' Morgen Danmark I syv år var Puk Elgård vært på Go' Morgen Danmark - og undervejs var det særligt én udfordring, som hun svarede klart nej til.

Anbefalet til dig