Halvanden måned til det topper: Coronaudbruddet er først lige gået i gang

16/3/20 08:36

Christian Granhøj Skouboe

Sundhedsstyrelsen regner med, at op mod 600.000 danskere vil blive smittet af corona i sygdommens første bølge. Foto: Shutterstock
Eksperter vurderer, at det først er i slutningen af næste måned, at coronaudbruddet topper.

I disse dage fylder coronavirussens spredning i Danmark det meste. Både i medierne, på gaden og i samtalen blant kolleger, er der kun et emne, der dominerer. Virussen. 

Skal man tro nogle af landets fremmeste eksperter i smitsomme sygdomme, så er udbruddet dog kun i sin vorden. I de kommende seks uger ser det ud til, at antallet af smittede danskere vil vokse voldsomt. De vurderer, at epidemien vil toppe i slutningen af april. 

Når epidemien topper vil 300.000 danskere have haft sygdommen. Det skriver DR

Virusudbrud fortsat i sin vorden

Lige nu er Danmark - efter eksperternes vurdering - et par uger inde i epidemiforløbet. De kigger frem mod 1. maj, hvor antallet af smittede formentlig igen vil begynde at falde. Indtil da er der dog mange danskere, som vil rammes af virussen. Langt de fleste vil dog slet ikke have behov for at modtage lægehjælp.

"I midten eller slutningen af april vil den maksimale smitteudbredning ske, kan vi regne os frem til. Det er der, hvor flest vil blive smittet på samme tidspunkt, og flest vil have behov for hospitalsindlæggelse," siger Jens Lundgren, der er ansat ved Rigshospitalet som professor i infektionssygdomme.

Pointen bakkes op af Else Smith, der både er speciallæge i samfundsmedicin samt tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen.

Mørketallet spøger

Ifølge de officielle tal er der fortsat under 1000 smittede i Danmark. Man skal dog regne med, at der er et - ifølge myndighederne selv - ret stort mørketal. I det man har ændret retningslinjerne for, hvem der testest 

Sundhedsstyrelsen har tidligere fortalt, at de regner med 600.000 danskere vil blive smittet i virussens første bølge.